مهدی رضائی

  • سرما و کمین دوباره قاتل خاموش

    سرما و کمین دوباره قاتل خاموش

    استان‌ها > خراسان رضویمشهد- ایرنا- فصول پاییز و زمستان با همه زیباییهای خود گاهی به دلیل برخی سهل انگاری های جزئی در استفاده از وسایل گرمایشی راه را برای جولان قاتل نامرئی هموار کرده و به خزان…