منطقه ویژه اقتصادی > منطقه ویژه اقتصادی کاوه

  • پشت چرخ دنده ها شهریست

    پشت چرخ دنده ها شهریست

    استان‌ها > مرکزیساوه - ایرنا - در آنسوی دودکش کارخانه ها و گردش چرخ دنده های صنایع میان ساختمان های چند طبقه و رنگ باخته این شهر سکوتی سنگین حاکم است؛ جنب و جوش کودکان در کوچه ها و تردد ساکنان…