مصطفی مقربی

  • درباره مصطفی مقرّبی

    درباره مصطفی مقرّبی

    دانشنامهتهران- ایرنا- مصطفی مقربی یکی از چهره‌های درخشان ادبیات فارسی به شمار می‌رفت که توانست با آثار و نظریه‌های خود فصل نوینی در زمینه دستور زبان و درست نویسی املای فارسی به وجود…

  • درباره منوچهر ستوده

    درباره منوچهر ستوده

    دانشنامهتهران- ایرنا- با توجه به سال‌ها بیابان‌گردی و کوه نوردی و جنگل‌رَوی‌های پژوهشی استاد منوچهر ستوده و با در نظرگرفتن غربت کتاب‌خوانی در روزگار کنونی، پُربیراه نیست اگر در وصف…