مدیرعامل سازمان مناطق آزاد کیش

  • فصل نو

    فصل نو

    کیشمنطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش یکی از مناطق هفتگانه آزاد ایران است که در استان هرمزگان قرار دارد. منطقه آزاد کیش شامل جزایر کیش، هندورابی، فارور بزرگ و فارور کوچک است و اداره…

  • جزیره علم و نوآوری

    جزیره علم و نوآوری

    کیشواقعیت آن است که امروز، به‌دلیل خصومت‌های نظام سلطه، شرایط سختی بر اقتصاد کشور حاکم شده است و برون رفت از آن، نیازمند بسیج تمام ظرفیت‌ها و ایثار و از خودگذشتگی مردم و مسئولان…