قوه قضاییه > لایحه مبارزه با حیوان آزاری

  • واکاوی روانی افراد حیوان آزار

    واکاوی روانی افراد حیوان آزار

    پژوهش > اجتماعی - فرهنگیتهران-ایرنا- علاوه بر مباحثی که به لحاظ قانونی و اخلاقی بر محور موضوع حیوان آزاری مطرح می شوند، این رفتار نشانه ای از بیماری و عدم سلامت روانی و شخصیتی افرادی است که دست به…