صادق دری

  • روایتی عامیانه از مصیبت کربلا

    روایتی عامیانه از مصیبت کربلا

    پژوهش اجتماعیتهران- ایرنا- اخبارنامه نام منظومه‌یی است که در روزگار قاجار سروده شده. در بخشی از این مثنوی روایتی عامیانه و به زبانی ساده از مصیبتِ دشت کربلا پیش چشم خواننده به تصویر کشیده…