سینما > شهرام جعفری نژاد

  • جایگاه اندیشه در سینما

    جایگاه اندیشه در سینما

    پژوهش اجتماعیتهران- ایرنا- انتخاب ژانر فیلم و اندیشه‌هایی را که در سینما متبلور می شود شاید بتوان انتخابی شخصی قلمداد کرد اما مساله این است که این رویکرد، بشدت متاثر از فضای اجتماعی و…

  • ابراهیم در آتش

    ابراهیم در آتش

    پژوهش اجتماعیتهران-ایرنا-ابراهیم حاتمی کیا را می توان اثرگذارترین کارگردان سینمای دفاع مقدس در ایران نامید؛ کارگردانی که همواره راوی آتش سوزاننده و خاموش ناشدنی و تلخی های بی پایان جنگ…