سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران > ششمین جایزه غدیر