کارگردان > سید ضیاءالدین دری

  • درباره ضیاءالدین دُری

    درباره ضیاءالدین دُری

    دانشنامهتهران- ایرنا- ضیاءالدین دُری به عنوان تهیه‌کننده، کارگردان‌ و نویسنده تلویزیون و سینما، تسلط خاصی به تاریخ ایران داشت و فیلم‌هایی را در این حوزه کارگردانی کرد و به روی صحنه…

  • مردم مقصرند

    مردم مقصرند

    پژوهش اجتماعیتهران-ایرنا-یکی از بازیگران سینما و تلویزیون عقیده دارد که مخاطب و بیننده، نقش برجسته ای در افت تولیدات و فیلم های سینمای امروز ایران دارد.