سعید معید فر

  • احیای اقتصادی شهرهای حومه

    احیای اقتصادی شهرهای حومه

    پژوهش > رصد رسانه‌هاتهران- ایرنا- «جدانشینی» اجتماعی به‌وجود آمده در حومه و حاشیه شهرهای مادر که عمدتا ناشی از سیاست‌های غلط حوزه مسکن و مقررات ناکارآمد حوزه شهرسازی بوده‌است، ساکنان این مراکز…

  • غیبت نخبگان، بحران اجتماعی

    غیبت نخبگان، بحران اجتماعی

    پژوهش > اجتماعی - فرهنگیتهران- ایرنا- نخبگان متخصص را می توان محق ترین افراد صاحب صلاحیت در امر اظهارنظر و تفسیر موضوعات متعدد در جامعه دید؛ آدم هایی که امروز به دلیل فقدان و غیبت آنان، سکان تفسیر…