سخنگو هیئت مدیره انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند

  • نارسایی‌های صنعت سینما

    نارسایی‌های صنعت سینما

    پژوهش > اجتماعی - فرهنگیتهران-ایرنا-سینما به عنوان یک صنعت در ایران دچار نارسایی‌هایی است که بهبود و رونق تولید را تحت الشعاع قرار داده و به نوعی به حاشیه رانده است.