ذبح کودکی

  • ذبح کودکی عروسک های ایرانی

    ذبح کودکی عروسک های ایرانی

    پژوهش > اجتماعی - فرهنگیتهران – ایرنا – برخی می گویند، سن دخترک ۱۱ سال است، برخی برای او سن ۱۰ و برخی ۹ سال را تخمین می زنند. معلوم نیست دقیقا این دخترک چند سال دارد. اما یک چیزی را که تقریبا همه…