دوره شتابدهی مگنت

  • دوره شتابدهی مگنت

    دوره شتابدهی مگنت

    بازار آخرین رویداد دوره شتابدهی مگنت با عنوان مگنت پیچ برگزار می شود. برای این دوره بیش از "۵۰ تیم" استارت آپی متقاضی شرکت بودند که ۳۱ نفر برای مصاحبه انتخاب و در نهایت ۱۲ تیم…