معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری > جشنواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویان کشور