سینما > به نام پدر

  • ۴ دهه تلاش برای آرمانخواهی

    ۴ دهه تلاش برای آرمانخواهی

    پژوهش > اجتماعی - فرهنگیتهران- ایرنا- نگاهی به کارنامه فیلم سازی ابراهیم حاتمی کیا در طی چهار دهه گذشته، نشان از تلاش مستمر این کارگردان در راه زنده نگه داشتن شمع فروزان آرمانخواهی و ملی گرایی دارد.