وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات > امیر ناظمی

  • شاید منافعی در کار است

    شاید منافعی در کار است

    پژوهش > رصد رسانه‌هاتهران- ایرنا- از دولت دهم تا به امروز اگرچه درگیر دو مفهوم شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک بوده ایم و برای آن هزینه‌های مالی و حتی زمانی داده‌ایم، اما نتیجه قابل‌قبولی دریافت…