مجمع تشخیص مصلحت نظام > آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی