آپاندیس

  • بن سلمان زیر تیغ جراحی رفت

    بن سلمان زیر تیغ جراحی رفت

    آسیای غربیتهران – ایرنا - دیوان پادشاهی سعودی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که « محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی روز چهارشنبه تحت عمل جراحی برای ریشه کنی آپاندیسیت قرار گرفت.