سنجه‌های انتخابات چهاردهم

گروه پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا همزمان با ایام انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری، از یکسو در گفت وگو با کارشناسان مختلف در حوزه افکارسنجی و از سوی دیگر رصد مستمر دیدگاههای کاربران مختلف شبکه‌های اجتماعی در مورد این رخداد مهم سیاسی- اجتماعی کشور، نتایج نظرسنجی‌های مختلف در پیش‌بینی کم و کیف این دور از انتخابات و همچنین گمانه‌زنی‌ها و پیش‌تحلیل‌ها در فضای مجازی را مورد بررسی قرار داده و گزارش‌های متنوعی را در این زمینه، تهیه و منتشر کرد.
این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که آحاد مردم در رده‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، در ادوار گوناگون، دارای افکار و سبک نگرش مختلفی هستند که رصد و بررسی این دیدگاهها هم از طریق نظرسنجی و هم داده‌کاوی نظرات در فضای مجازی، در زمان انتخابات سبب ایجاد شور و نشاط اجتماعی- سیاسی و افزایش مشارکت عمومی در این مسیر آینده ساز کشور می‌شود.

برچسب‌ها

اخبار پرونده