فاجعه سوانح رانندگی در ایران؛ ریشه‌ها و پیامدها

آمارهای رسمی نشان می‌دهد تصادف‌های رانندگی در ایران روزانه حدود ۵۰ نفر مرگ‌ومیر و ۲ هزار و ۴۰۰ نفر مصدوم برجای می‌گذارد. در دو دهه گذشته نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر در ایران جان خود را بر اثر این حوادث از دست داده‌ و حدود ۷ میلیون نفر نیز مصدوم شده‌اند؛ این ارقام هراسناک، عمق یک فاجعه انسانی را نشان می‌دهد.

براساس یافته‌های پژوهشی، نرخ اشتراک تلفن همراه به صورت بدون وقفه و با وقفه‌های یکساله، و دوساله؛ نرخ تورم با وقفه یکساله و دوساله؛ نرخ جمعیت شهری بدون وقفه و با وقفه یکساله؛ مشارکت نیروی کار بدون وقفه و با وقفه یکساله؛ نرخ باسوادی با وقفه دوساله؛ تولید ناخالص داخلی بدون وقفه و تعداد پایگاه‌های اورژانس بدون وقفه، بر تلفات تصادف‌ها تاثیر معنادار دارند.

بر اساس یافته‌های پژوهش، با افزایش نرخ تورم، تلفات تصادف‌ها افزایش یافته است. از نظر نظری نیز برخی پژوهشگران معتقدند با کاهش یا افت شاخص‌های توسعه همچون بالارفتن نرخ تورم، آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد.

برچسب‌ها

اخبار پرونده