میراث فرهنگی آذربایجان‌شرقی و تنوع آثار تاریخی و گردشگری

میراث فرهنگی آذربایجان شرقی تنوع آثار تاریخی ملی و جهانی
آذربایجان شرقی با داشتن چهار هزار اثر و ابنیه تاریخی، بیش از ۲هزار مورد آثار ثبت ملی و ۲ اثر ثبت شده در فهرست آثار جهانی یونسکو جزو چهار استان نخست ایران از لحاظ میراث تاریخی و جاذبه های گردشگری است.

برچسب‌ها

اخبار پرونده