خروج صنایع آلاینده از شهر شیراز

تحقق مطالبه مردمی در زمینه خروج صنایع آلاینده از شهر شیراز با دستور محمدهادی ایمانیه استاندار فارس شتاب گرفته است.کارخانه‌های سیمان، روغن نباتی و پشم شیشه سالها پس از راه‌اندازی در محدوده شهر قرار گرفته‌اند.خبرها و گزارش ها در این زمینه را در پرونده زیر دنبال کنید:

برچسب‌ها

اخبار پرونده