ثبت جهانی «منظر تاریخی شهری از هگمتانه تا همدان»

پرونده ثبت جهانی «منظر تاریخی شهری از هگمتانه تا همدان» شامل تپه هگمتانه، بازار و بافت تاریخی است که برای ثبت جهانی آماده‌سازی شده است.

منظر تاریخی هگمتانه در شهر همدان مسیر «آرامگاه بوعلی تا آرامگاه باباطاهر» را شامل می شود که با ثبت این اثر، میراث فرهنگی این محدوده شامل بافت تاریخی، بازار سنتی، مسجد جامع و پیاده راه‌های شهر همدان حفظ می‌شود.

براساس اعلام مشاور وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پرونده ثبت جهانی هگمتانه به یونسکو ارسال شده و در بین آثار تاریخی و فرهنگی ایران برای ثبت جهانی در یونسکو، منظر تاریخی هگمتانه در اولویت نخست قرار دارد.

برچسب‌ها

اخبار پرونده