ظرفیت مرزی آذربایجان‌غربی، دروازه‌ای به سوی تجارت جهانی

آذربایجان غربی از یک سو در اقتصاد داخلی به ‌ویژه در امر صادرات  و واردات جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد و از سوی دیگر با تسهیل انتقال کالا به بازارهای غرب آسیا و اروپا، برگ برنده جمهوری اسلامی ایران برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی و جذب سرمایه گذار است.

برچسب‌ها

اخبار پرونده