دریاچه ارومیه و بحران طوفان های نمکی

احیای دریاچه ارومیه به عنوان راهکار جلوگیری از خشک شدن کامل این پهنه آبی از جمله اولویت های نظام در یک دهه اخیر بوده و تا دی ماه ۱۴۰۰ برای اجرای طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان(به قیمت روز) هزینه شده است. طرح های احیای دریاچه ارومیه پس از نوسانات ارزی اوایل سال ۱۳۹۷ شمسی به بعد به دلیل ضیق مالی دولت بسیار کند شد و ادامه این روند انتقاد افکار عمومی و متهم کردن دولت به رها کردن این‌ پهنه آبی را به دنبال داشت. 

این در حالی است که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور بر لزوم اجرای طرح های احیای دریاچه ارومیه و ضرورت عمل دستگاه های مسوول به تکالیف و تعهدات خود در این زمینه تاکید کرده است. البته کاهش ۲ میلیارد مترمکعبی آب دریاچه در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال های گذشته نگرانی های جدی از بازگشت آن به شرایط مرگ طبیعی اوایل دهه ۱۳۹۰ و تهدید طوفان های نمکی آن برای بیش از ۱۰ میلیون نفر اجتماعات پیرامونی این پهنه آبی را سبب شده است.

برچسب‌ها

اخبار پرونده