۱۰۰ روز با دولت مردم

دولت سیزدهم صدمین روز فعالیت خود را در حالی پشت سر گذاشت که اقدامات مهمی را در همین فرصت کوتاه به نتیجه رسانده است؛ اقداماتی که برخی تلاش می کنند به ثمر رسیدن آنها را غیرممکن قلمداد کنند.

رییس جمهور و دولت سیزدهم اما در اولین روز دولت در همه حوزه هابرای بهبود شرایط سخت کشور وارد عمل شدند.

مهار کرونا با ورود منظم میلیون ها دز واکسن، ایجاد سد در برابر تولم افسارگسیخته ، دیپلماسی فعال اقتصادی، تامین کالاهای اساسی و برداشت فاصله میان دولت و مردم ،‌تنها بخشی از اقدامات مهمی است که به سند تحقق وعده های دولت مردمی تبدیل شد؛ مسیری که همچنان ادامه دارد.

برچسب‌ها

اخبار پرونده