سایه رعب آور فرونشست بر دشت‌های اصفهان

فرونشست بسیاری از دشت های استان اصفهان را به شدت درگیر کرده و در این شرایط دشت  گلپایگان، نجف‌آباد، مهیار شمالی، مهیار جنوبی-دشت آسمان، اردستان، اصفهان - برخوار، بادرود - خالدآباد، مورچه‌خورت و دامنه - داران از بحران فراتر رفته است. دشت اصفهان  به عنوان یکی از مهم ترین دشت های این استان به طور میانگین 15 سانتیمتر در سال نشست می کند و جمعیت دو نیم میلیونی،زیرساخت های شهری و بناهای تاریخی این نگین فلات مرکزی در خطر جدی قرار دارند. اخبار مرتبط با این موضوع را در پرونده خبری زیر دنبال کنید:

برچسب‌ها

اخبار پرونده