روز ماندگار فارس در ایثار و نجات طبیعت

 ۱۱ نفر از عشایر شهرستان فیروزآباد از طایفه بهزادی ایل قشقایی به دل شعله‌های آتشی زدند که به جان طبیعت بکر "هایقر" افتاده بود. جان باختن چهار تن از آنها ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ را به روزی ماندگار در ایثار و تلاش نیروهای مردمی برای نجات میراث آیندگان در استان فارس تبدیل کرد. 

برچسب‌ها

اخبار پرونده