رای اعتماد به دولت سیزدهم

آیت الله ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه ۲۰ مرداد فهرست وزیران پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. خبرها و تحلیل ها درباره وزیران پیشنهادی و روند اخذ رای اعتماد را در این پرونده می خوانید.

برچسب‌ها

اخبار پرونده