روز خبرنگار، پاسداشت اهالی رسانه

۱۷ مرداد هر سال، به یاد شهید محمود صارمی که جان خود را در راه رسالت اطلاع رسانی و خبرنگار فدا کرد، به عنوان روز خبرنگار گرامی داشته می شود. خبرهای مربوط به گرامیداشت روز خبرنگار در سال ۱۴۰۰  را در پرونده حاضر می خوانید.

برچسب‌ها

اخبار پرونده