الگویی به نام ستاد توسعه خاوران

خراسان جنوبی که ۱۶ سال از استان شدن آن می‌گذرد و در هشت سال گذشته با اجرای طرح‌های مختلف زیربنایی و خدمات‌رسانی از نظر زیرساخت‌های توسعه ارتقای چشمگیر داشته، اکنون مستعد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف است.
ستاد توسعه خاوران نیز با هدف به‌کارگیری همه ظرفیت‌های بخش دولتی و خصوصی در فضایی هم‌افزا برای دستیابی به توسعه پایدار، همه‌جانبه و متوازن خراسان جنوبی راه‌اندازی شد و امضای پنج تفاهم نامه سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان از ثمرات اولیه این ستاد است.
طرح راه‌اندازی "ستاد توسعه خاوران" در سطح ملی مورد تایید قرار گرفته و به عنوان یک الگو به تمامی استان‌ها ابلاغ شده است. اخبار و گزارش‌های مرتبط با این رویداد را در زیر بخوانید:

برچسب‌ها

اخبار پرونده