روز جهانی قدس در۱۴۰۰

حضرت امام خمینی (ره) در اقدامی حکیمانه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را روز جهانی قدس نامیدند و در سال ۱۴۰۰ روزجهانی قدس اهمیت و تمایزهایی دارد که از جمله آنها مبارزه با دشمن صهیونیستی از مبارزه با سنگ به مبارزه با موشک تبدیل شده است هرچند برخی سران خودفروخته عرب به مردم و آرمان فلسطین خیانت کرده اند.

برچسب‌ها

اخبار پرونده