آبرسانی به قزوین

گام‌های بلندی در راستای تامین آب شرب و آب مورد نیاز بخش کشاورزی استان قزوین در هشت سال گذشته برداشته است که از جمله آن می‌توان به طرح بزرگ انتقال آب سد طالقان به شهرها و روستاهای این استان و بهره‌برداری از سد نهب و ساخت سد بالاخانلو اشاره کرد.

برچسب‌ها

اخبار پرونده