بررسی بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران

پیروز حناچی شهردار تهران پنجم بهمن ماه لایحه بودجه ۴۷ هزار و ۶۸۷ میلیارد تومانی شهرداری پایتخت برای سال ۱۴۰۰ را به همراه ۲ هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان بودجه برای اجرای ۳۲ طرح خاص، برای بررسی و تصویب تقدیم شورای شهر تهران کرد. در این بودجه بر توسعه حمل و نقل عمومی بخصوص اتوبوسرانی و مترو توجه شده است.

برچسب‌ها

اخبار پرونده