آغاز دولت بایدن ، راستی آزمایی رویکردها و سیاست ها

« جوبایدن» 78 ساله از 20 ژانویه 2021 به طور رسمی به عنوان چهل و ششمین رییس جمهوری آمریکا آغاز بکار کرد و هدایت دولت جدید آمریکا را در حالی برعهده گرفته است که این کشور با چالش های داخلی مانند تروریسم داخلی، کرونا و بحران اقتصادی و تنش های بزرگ و گسترده در سیاست خارجی مواجه است.  

برچسب‌ها

اخبار پرونده