چشم انداز جهان در ۲۰۲۱

چشم انداز جهان در۲۰۲۱ با توجه به ادامه همه گیری ویروس کرونا، فروکش نکردن تهدیدها و خشونت ها و همزمان تلاش بشر برای ساخت واکسن کرونا و افزایش انتظار ازبرخی کشورها برای بازگشت به مسیر عقلانیت با بیم و امیدهایی مواجه است و تلاش داریم با موشکافی برخی موضوعات جهانی و منطقه ای این چشم انداز را ترسیم کنیم.

برچسب‌ها

اخبار پرونده