آلودگی هوا در کلان‌شهرهای ایران

روزهای نخست زمستان ۱۳۹۹ با افزایش آلودگی هوا در کلان‌شهرها همراه شد. عده‌ای آن را ناشی از سوخت مازوت دانستند و راهکارهایی پیشنهاد کردند.
مجموعه ارزیابی‌ها و خبرها در این زمینه را در پرونده حاضر می‌خوانید.

برچسب‌ها

اخبار پرونده