افتتاح طرح‌های پتروشیمی و تحقق جهش تولید

در سی و هشتمین پنجشنبه افتتاح، طرح‌های پتروشیمی الفین و گوگردزدایی ایلام، سولفات پتاسیم ارومیه و پتروشیمی هگمتانه با ارزش سرمایه گذاری ۲۸ هزار میلیاردتومان به صورت ویدئوکنفرانس به دستور رییس جمهوری افتتاح می‌شود که در مجموع ۹۰۰ هزار تن به ظرفیت تولید سالانه پتروشیمی اضافه خواهد کرد.

برچسب‌ها

اخبار پرونده