افتتاح مرز رسمی ریمدان

مرز ریمدان ایران و گبد پاکستان ۲۹ آذرماه با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و وزیر تولیدات دفاعی پاکستان به طور رسمی افتتاح شد تا مبادلات تجاری و مسافری میان دو کشور توسعه یابد.

برچسب‌ها

اخبار پرونده