تحول نظام سلامت در خراسان جنوبی

توجه خاص به حوزه بهداشت و درمان یکی از دستاوردهای ارزشمند دولت یازدهم و دوازدهم به ویژه در مناطق کمتر برخوردار مانند خراسان جنوبی بوده که در هفت سال گذشته با احداث مراکز بهداشتی و درمانی و خرید تجهیزات لازم زمینه افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت و رضایت‌مندی عمومی را فراهم کرده است. 
رفع کمبودها و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی همچنان در خراسان جنوبی ادامه دارد به طوری که علاوه بر افتتاح ۶۴ پروژه بهداشتی و درمانی این استان در سفر اخیر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بیرجند، اعلام شد که ۶۰ پروژه عمرانی دیگر با ۴۳ هزار متر مربع زیربنا در دست اجرا است و تا پایان دولت به بهره‌برداری می‌رسد. 
نکته دیگر درباره توسعه زیرساخت های سلامت در استان مرزی و پهناور خراسان جنوبی اینکه این خدمات در سراسر استان توزیع شده است و اغلب شهرستان های خراسان جنوبی روز یکشنبه ۲۳ آذر ماه از افتتاح رسمی ۶۴ پروژه ساختمانی و تجهیزاتی با اعتبار بیش از ۱۱۲ میلیارد تومان بهره‌مند شدند. 
تعداد بیمارستان‌های استان خراسان جنوبی از هشت مورد در سال ۹۲ به ۱۴ بیمارستان در حال حاضر رسیده و تخت‌های بیمارستانی نیز از ۷۵۵ به هزار و ۲۰۸ تخت افزایش یافته و هنوز هم در حال افزایش است که ثمرات آن در حوزه‌های مختلف به ویژه درمان بیماران کرونایی مشهود بوده است. 
همچنین تمامی بیمارستان‌های استان با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه بودند که در هفت سال گذشته و به مرور نیروی انسانی متخصص برای تکمیل کادر بیمارستان‌ها جذب شده است و به گفته وزیر بهداشت از مجوز جدید جذب نیروی انسانی در این وزارتخانه، سهمیه ای به خراسان جنوبی اختصاص می یابد.

برچسب‌ها

اخبار پرونده