بودجه ۱۴۰۰

بودجه  ۲۴ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۷۸میلیارد۹۸۶ میلیون ریالی کل کشور برای سال ۱۴۰۰ روز ۱۲ آذر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
جزییات لایحه بودجه و روند بررسی و تصویب آن را در این پرونده می خوانید.

برچسب‌ها

اخبار پرونده