کارنامه

برنامه ویدیویی گفت‌وگومحور «کارنامه» با هدف بررسی و تحلیل برنامه‌ها و عملکردهای نهادهای دولتی در اداره‌کل چندرسانه‌ای ایرنا آغاز به کار کرده است.
این برنامه که در قالب مصاحبه حضوری با ریاست سازمان‌ها و شرکت‌های تحت پوشش وزارتخانه‌ها تهیه می‌شود، مستندی است از اهم اقدامات و تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه‌های مختلف کاری دولت که در عین حال، این امکان را فراهم می‌کند تا به سؤالات مردم در خصوص هر یک از سازمان‌ها و شرکتهای دولتی و فعالیتهای آنان پاسخ داده شود.

برچسب‌ها

اخبار پرونده