خرید حمایتی زعفران

زعفران ایران به عنوان یک کالای منحصر به فرد در دنیا از لحاظ حجم تولید، سطح زیرکشت و صادرات رتبه اول جهان را به خود اختصاص داده است که بخش عمده این محصول به  ۴۷ کشور صادر می شود؛ امسال نیز با هدف حمایت از زعفران کاران، دولت خرید حمایتی زعفران نگین با قیمت ۱۳ میلیون تومان و زعفران پوشال با قیمت ۱۱ میلیون تومان را در دستور کار خود قرار داده است.

برچسب‌ها

اخبار پرونده