افتتاح طرح‌های مسکن در کشور

در بیست و نهمین «پنجشنبه افتتاح» دولت، یکم آبان ماه بهره‌برداری و عملیات اجرایی ۵۰۹هزار واحد مسکونی شامل طرح‌های «اقدام ملی مسکن» و «مسکن مهر» به صورت ویدئوکنفرانس با حضور رییس جمهوری آغاز شد. 
این طرح‌ها شامل ۱۱هزار و ۵۶۰ واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن در هشت استان و بافت‌های فرسوده، ۴۰ هزار و ۱۸۰ واحد مسکن مهر و همچنین آغاز عملیات اجرایی ۱۵۷ هزار واحد مسکونی در قالب تفاهم‌نامه‌ها و طرح اقدام ملی مسکن است.
واگذاری زمین برای ۱۳۵ هزار واحد مسکونی برای واجدین شرایط طرح اقدام ملی مسکن و معرفی ۲۵۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی به واجدین شرایط این طرح از دیگر بخش‌های برنامه امروز بود.
برای اجرای این طرح‌ها ۲۴۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام و با اجرای آن برای یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.

برچسب‌ها

اخبار پرونده