اشتغال و تولید در کردستان با تبدیل ۹۶ هزار هکتار زمین دیم به آبی

 افزایش سهمیه آب از منابع آبی استان کردستان برای تبدیل اراضی دیم به آبی با  دستور معاون اول رییس جمهوری به وزارت نیرو برای تبدیل ۹۶ هزار هکتار زمین دیم به آبی به ثمر نشست که این موضوع تحول بزرگی در بحث تولید، اشتغال و افزایش درآمد مردم استان ایجاد می کند .

برچسب‌ها

اخبار پرونده