طرح های ملی سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

بیست و سومین پنجشنبه برای افتتاح طرح های ملی و توسعه ای  دولت دوازدهم، مربوط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود. ۵۸ طرح  به ارزش حدود ۱۵ هزار  میلیارد تومان  برای اشتغال ۴ هزار و ۴۱۲ نفر،  ۲۰ شهریور ۹۹ به صورت ویدئو کنفرانس  با دستور رییس جمهوری در ارس، کیش، قشم، منطقه پیام،سرخس و شیراز  به بهره برداری رسید.

برچسب‌ها

اخبار پرونده