آغاز سال تحصیلی در کشورهای جهان در سایه کرونا

آغاز سال تحصیلی و بازگشائی مدارس و دانشگاه ها در سراسر جهان در سایه گسترش شیوع ویروس همه گیر جهانی کرونا( کووید19) به یکی از بزرگترین چالش های مقامات بهداشتی و آموزشی تبدیل شده و هر کشور در این خصوص تصمیم ها و پروتکل هایی اتخاذ کرده تا ضمن تامین سلامت دانش اموزان و دانشجویان روند تحصیل متوقف نشود.

برچسب‌ها

اخبار پرونده