خدمات ماندگار و گام های توسعه در خراسان جنوبی

خراسان جنوبی که از زمان تاسیس آن در کنار استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی حدود 16 سال می گذرد، همواره استانی کم برخوردار از نظر برخی امکانات و زیرساخت ها و برخوردار از ظرفیت های متنوع به شمار رفته که با آغاز به کار دولت تدبیر و امید، محرومیت زدایی و توسعه همه جانبه استان مبتنی بر ظرفیت ها مورد توجه دولتمردان قرار گرفت.
روند جهشی ارتقای شاخص های خدمات زیربنایی و توسعه اقتصادی طی هفت سال گذشته به گونه ای پیش رفته است که استاندار خراسان جنوبی هفته دولت امسال، هدف گذاری در این استان را خروج از محرومیت اعلام کرد.
به گفته محمدصادق معتمدیان در حالی که در سخت ترین شرایط اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه قرار داریم، دولت اقدامات موثری را در راستای محرومیت زدایی از مناطق مختلف به ویژه در خراسان جنوبی انجام داده است.
روند جهشی و جهادی خدمت رسانی در خراسان جنوبی زمانی بهتر مشخص می شود که بدانیم فقط در سه سال اخیر به 736 روستا، 10 شهر و یک هزار و 42 واحد صنعتی و تولیدی استان گازرسانی شده است در حالی که ابتدای دولت یازدهم فقط 58 روستای خراسان جنوبی گازرسانی شده بود.
رشد بی سابقه چهار برابری اعتبارات حوزه راه استان که به گفته مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی، اغلب محورهای این استان به کارگاه راهسازی تبدیل شده، آغاز عملیات اجرایی راه آهن بیرجند به سمت گناباد پس از سال‌ها انتظار، ساخت 10 هزار مسکن محرومان در مناطق روستایی و آغاز ساخت 6 هزار واحد مسکن شهری ویژه اقشار کم درآمد فقط گوشه ای از خدمات ماندگار دولت تدبیر و امید در استان پهناور خراسان جنوبی است که در واقع ریل گذاری برای توسعه پایدار در شرق کشور محسوب می شود.
خبرنگاران ایرنا در مرکز بیرجند  تلاش می کنند که مهمترین خدمات و دستاوردها را در این پرونده خبری در اختیار مخاطبان بگذارند.

برچسب‌ها

اخبار پرونده