کسب و کار در کرمانشاه

 کرمانشاه پس از جنگ تحمیلی همواره بیکارترین استان یا در بین چند استان بیکار کشور بوده و طبعا هرگونه تحول یا دستاورد در این حوزه برای مردم استان یک دستاورد تلقی می شود. مدیران ارشد استان در چند سال اخیر با پیگیری سه محور «رشد فضای کسب و کار، احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد و جذب سرمایه گذاری‌های جدید" موفق شده اند که نرخ بیکاری استان را به کمترین رقم در ۹ سال اخیر برسانند. در این پرونده خبری می توانید اخبار مربوط به حوزه کسب و کار استان کرمانشاه را دنبال کنید.

برچسب‌ها

اخبار پرونده