کارنامه دولتمردان در دیار فارس

هفت هزار و ۸۴۳ پروژه با اعتباری بیش از ۳۵۱ هزار و ۹۵۶ میلیارد ریال از ابتدای دولت تدبیر و امید تا پایان سال ۹۸ در استان فارس به بهره‌برداری رسید و هفته دولت امسال نیز کام مردم ۳۶ شهرستان این استان از حلاوت افتتاح ۸۴۲ پروژه با اعتباری افزون بر ۳۵ هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال شیرین شد. خبرنگاران ایرنا در استان فارس کوشیده‌اند خدمات دولت‌های یازدهم و دوازدهم را با نگاهی به خدمات گذشته و نیز طرح‌ریزی‌های آینده برای حرکت استان در مدار توسعه را در گزارش‌های مختلفی تبیین کنند که در این پرونده خبری قابل دسترسی است.

برچسب‌ها

اخبار پرونده