کارنامه دولتمردان در دیار فارس

سه هزار و ۹۶۹ طرح تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی در استان فارس از ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ تا پایان سال ۹۹ به بهره‌برداری رسیده است. بنا بر اعلام عنایت الله رحیمی استاندار فارس، این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان، رهاورد اشتغالزایی مستقیم برای افزون بر ۴۶ هزار و ۸۵۰ نفر در این استان را داشت.  خبرنگاران ایرنا در استان فارس کوشیده‌اند خدمات دولت‌های یازدهم و دوازدهم را با نگاهی به خدمات گذشته و نیز طرح‌ریزی‌های آینده برای حرکت استان در مدار توسعه را در گزارش‌های مختلفی تبیین کنند که در این پرونده خبری قابل دسترسی است.

برچسب‌ها

اخبار پرونده